Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krasnymstawie jest jednostką organizacyjną prowadzącą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną następujących placówek opiekuńczo-wychowawczych:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego o nazwie „Horyzont” ” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul.Mickiewicza 1 mieszcząca się w lokalu Nr 1

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego o nazwie „Zaczarowany Ogród” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Mickiewicza 1 mieszcząca się w lokalu Nr 2

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego o nazwie „Tęczowa Arka” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Mickiewicza 1 mieszcząca się w lokalu Nr 3

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego o nazwie „Przy Świerkach” z siedzibą w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 17.

Dyrektor: Alicja Kwiatosz

Adres:
ul. Mickiewicza 1
22-300 Krasnystaw
woj. lubelskie

Telefon/Fax: (82) 576 3743
E-mail:
domdziecka@krasnystaw-powiat.pl