Dyrektor: Alicja Kwiatosz

Adres:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
ul. Mickiewicza 1
22-300 Krasnystaw
woj. lubelskie

Telefon/Fax: (82) 576 3743
E-mail: domdziecka@krasnystaw-powiat.pl