shadow

Ogłoszenie

Krasnystaw, dn. 05.12.2018r.

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych informuje, że na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro prowadzone będą zapytania ofertowe na 2019 rok, następujących asortymentów:

  1. Artykuły spożywcze.
  2. Owoce i warzywa.
  3. Mięso, wędliny.
  4. Pieczywo.
  5. Produkty mleczarskie.
  6. Artykuły biurowe.
  7. Artykuły chemiczne.
  8. Olej napędowy.
  9. Leki.

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 02.01.2019r. – 31.12.2019r.

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.
Oferty prosimy składać do dnia 21.12.2018r. do godz. 12.00 w formie pisemnej na adres:
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
ul. Mickiewicza 1, 22-300 Krasnystaw.

Szczegółowych informacji udziela Pani Ewelina Sieniec – dietetyk CAPOW.|
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zapytaniu prosimy o odbiór dokumentacji z Sekretariatu jednostki.