shadow

Informacja o zużytych składnikach – rok 2018

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/551/2010 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych informuje, iż posiada do sprzedaży zużyte składniki majątku ruchomego według poniższego zestawienia:

Zużyte składniki majątku ruchomego – rok 2018