shadow

Bank Dziecięcych Uśmiechów

W okresie od czerwca do października wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyli w projekcie pt.”Kultura i wychowanie to dla nas wyzwanie” – poszukujemy Mistrza Dobrych Manier. Projekt realizowany był ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.  Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości wychowanków placówek dotyczącej zasad dobrego wychowania w życiu codziennym oraz podniesienie ich kultury osobistej. Realizując poszczególne działania założone w projekcie dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach plastycznych, zajęciach warsztatowych „Stop wulgaryzmom”, odwiedzili siedzibę Radia Lublin, wybrali się na przedstawienia teatralne do Lublina, zwiedzili Muzeum Zamojskich w Kozłówce, a spożywając uroczysty obiad, przypomnieli sobie o zasadach dobrego zachowania przy stole. Realizując projekt jego uczestnicy zyskali korzyści edukacyjne, procentujące na przyszłość. Wychowankowie zrozumieli, że świat kultury, dobrych manier i pięknego języka jest interesujący, powszechny i możliwy do stosowania w codziennym życiu. Dodatkową relację z przebiegu poszczególnych działań przedstawiamy w postaci galerii zdjęć.