shadow

Informacja o zużytych składnikach – rok 2015

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/551/2010 Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia
8 września 2010 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych Powiatu Krasnostawskiego, Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych informuje, iż posiada do sprzedaży zużyte składniki majątku ruchomego według poniższego zestawienia:

zużyte składniki majątku ruchomego