shadow

Ogłoszenie- zapytania ofertowe

Ogłoszenie

Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych informuje, że na podstawie Regulaminu udzielania
zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro prowadzone będą zapytania ofertowe
na 2020 rok następujących asortymentów:

  1. Artykuły spożywcze
  2. Owoce warzywa
  3. Mięso, wędliny
  4. Pieczywo
  5. Produkty mleczarskie
  6. Artykułu biurowe
  7. Artykuły chemiczne
  8. Olej napędowy
  9. Leki

Termin i miejsce realizacji zamówienia: 02.01.2020r. – 31.12.2020r., CAPOW w Krasnymstawie

Oferty prosimy składać do dnia 16.12.2019r. do godz. 1200w formie pisemnej na adres:

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Mickiewicza 1, 22-300 Krasnystaw

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Mazurek – księgowa CAPOW. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w zapytaniu prosimy
o odbiór dokumentacji z Sekretariatu jednostki.