shadow

Program Edukacyjny: „Projektor- wolontariat studencki”

Dnia 19.10.2019 r. dzieciaki z naszych placówek miały możliwość wziąć udział w zajęciach zorganizowanych w ramach
Programu Edukacyjnego: „Projektor- wolontariat studencki.”
Studenci, którzy przyjechali do nas z całej Polski, zaoferowali naszym wychowankom duży wachlarz zajęć z różnych dziedzin.
Zajęcia dotyczyły animacji czasu wolnego, komunikacji interpersonalnej, robotyki, lego robotów, pierwszej pomocy oraz kryminalistyki.
Jak widać na załączonych zdjęciach dzieciaki były zachwycone, za co bardzo dziękujemy!!!