shadow

Bank Dziecięcych Uśmiechów

W okresie od czerwca do października wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych uczestniczyli w projekcie pt.”Kultura i wychowanie to dla nas wyzwanie” – poszukujemy Mistrza Dobrych Manier. Projekt realizowany był ze środków Fundacji Banku Zachodniego WBK w ramach programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.  Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości wychowanków placówek dotyczącej zasad...